Szkoła
Szkoła Niedzielna w naszym Zborze jest prowadzona na zasadach Punktu Katechetycznego, a zatem uczniowie otrzymują świadectwo z oceną, która jest wpisywana na świadectwo szkolne.

Cele Szkoły Niedzielnej

Prowadząc nauczanie w Szkole Niedzielnej I Zboru chcemy:
1) prowadzić nauczanie biblijne,
2) ewangelizować wskazując na Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela,
3) wprowadzać w życie Kościoła,
4) zachęcać do służby w Zborze – wspólnocie, Kościele Jezusa Chrystusa,
5) pokazywać, zachęcać i uczyć chrześcijańskiego stylu życia,
6) promować wartości chrześcijańskich.

Grupy

Nauczanie w Szkole Niedzielnej prowadzone jest w pięciu grupach:
1) przedszkolnej,
2) wczesnoszkolnej (klasy 1-2 Szkoły Podstawowej),
3) szkolnej (klasy 3-4 Szkoły Podstawowej),
4) szkolnej (klasy 5-6 Szkoły Podstawowej),
5) gimnazjalnej (klasy 1-3 gimnazjum),

Realizowane programy są zgodne z Podstawą programową nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.