Nabożeństwo niedzielne połączone ze Świętem Żniw odbędzie się w niedzielę 18 października 2020 r. o godz. 10.00. 
Kazanie wygłosi pastor Andrzej Seweryn. 
Po nabożeństwie nie przewidujemy poczęstunku.