8 października 2023

Patrząc w przeszłość, żeby pójść w przyszłość

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: Księga Nehemiasza 7, 1-5

Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 8 października 2023 r.