W dniach 1-2 października 2022 odbył się długo oczekiwany przez Chórzystów wyjazd do Łodzi na warsztaty wokalne. Wcześniej takie warsztaty, czasami połączone z przeglądem chórów, odbywały się regularnie. Niestety pandemia i związane z tym ograniczenia, przez ostatnie lata uniemożliwiły organizację takich spotkań. Pamiętając gościnność Łódzkiego Zboru-tym bardziej tęskniliśmy 🙂
Na szczęście w tym roku mogliśmy spotkać się ponownie, i z wielkim zapałem doskonaląc nasze umiejętności – oddać chwałę Bogu.
Spotkanie warsztatowe to zawsze wielka przyjemność, ale też ciężka praca. Praca, która zaczyna się o wiele tygodni wcześniej, kiedy to ćwiczymy wybrane przez nasze Dyrygentki pieśni.
Rozśpiewany weekend rozpoczął się od porannej próby w naszym Zborze, skąd, po próbie, wyruszyły w kierunku Łodzi, wesołe autobusy 🙂
Łódzcy chórzyści przyjęli nas bardzo serdecznie, a po krótkim przywitaniu rozpoczęliśmy nasze warsztaty. Nastąpił podział na grupy wg płci i pod okiem (albo przeponą) profesjonalnych śpiewaków poszerzaliśmy nasze możliwości wokalne.
Po warsztatach mogliśmy, na wspólnej próbie, wykorzystać w praktyce przekazaną nam wiedzę i techniki wokalne. Po kilku godzinach doświadczyliśmy, że śpiew to ten rodzaj wysiłku, który wyzwala nie tylko endorfiny, ale i głód (ten spożywczy 🙂 ).
Resztę wieczoru spędziliśmy przy suto zastawionych stołach, celebrując wspólny czas. Ci, którzy dysponowali jeszcze resztkami sił – mogli podziwiać Łódź nocą (maleńka sugestia dla organizatorów -chętnie zobaczę „Piotrkowską” w Bożonarodzeniowej odsłonie 😉 ). Noc i śniadanie spędziliśmy w gościnnych domach Łódzkich zborowników.
Niedzielne nabożeństwo, nazwane przez Gospodarzy Nabożeństwem Chóralnym, było przepełnione śpiewem. Zapewne wielu z nas, chórzystów, doświadczyło podczas tego poranku Bożego dotyku. Śpiew chóralny to modlitwa w jedności. Bywałam już wielokrotnie na podobnych spotkaniach, ale za każdym razem mam dreszcz, kiedy z kilkadziesiąt osób, w pięknej harmonii, uwielbia naszego Pana. Pomimo naszych ziemskich i wokalnych niedoskonałości – jest to namiastka wiecznego uwielbienia.
To był krótki, ale intensywny czas. Ale pomimo to, takie spotkania, są swego rodzaju zatrzymaniem w tym pędzącym życiu. Jest to czas, kiedy możemy poznawać się bliżej, razem śpiewać i żartować, wspierać siebie nawzajem, zacieśniać więzi, burzyć mury międzypokoleniowe i snuć plany na przyszłość.
Dziękujemy Zborowi Łódzkiemu za ciepłe przyjęcie, Chórowi Zboru Baptystów w Łodzi – za wspaniały wspólnie spędzony czas, nowe znajomości i nowe pieśni 🙂 i za prezenty, które umilą nam jesienne wieczory.
Mam nadzieję, że ta relacja zachęci nowe osoby, by dołączyć do naszego chóru i razem śpiewać na chwałę Panu. Nasz chór (z Dyrygentkami na czele) zapewnia przyjazną atmosferę, tolerancję wokalową, możliwość podnoszenia kwalifikacji, miejsce na scenie oraz wesołe towarzystwo 🙂
ES

Link do zapisu nabożeństwa w dniu 2 października 2022 w Kościele Baptystów w Łodzi: https://www.youtube.com/watch?v=xm7BvHQphfY