10 kwietnia (niedziela) – Nabożeństwo w Niedzielę palmową, kazanie: br. Jan Osiecki.
Po nabożeństwie koncert pasyjny prowadzony przez br. M. Cyciurę.

Rekolekcje zborowe:

11 kwietnia (poniedziałek), godz. 18:00 – „Na targu niewolników. czyli czym Jest odkupienie?”
pastor Marek Budziński

12 kwietnia (wtorek), godz. 18:00 – „W sali sądowej. czyli czym jest usprawiedliwienie?”
br. Jan Osiecki

13 kwietnia (środa), godz. 18:00 – „Na dziedzińcu świątynnym. Czyli czym przebłaganie?”
pastor Samuel Skrzypkowski

14 kwietnia (czwartek), godz. 18:00 – Nabożeństwo skupione na znaczeniu Ostatniej Wieczerzy
kazanie: prezb. Marek Głodek

15 kwietnia (piątek), godz. 18:00 – Nabożeństwo wielkopiątkowe połączone z Wieczerzą Pańską
kazanie: pastor Samuel Skrzypkowski

17 kwietnia (niedziela), godz. 10:00 – Nabożeństwo Wielkanocne
kazanie: pastor Marek Budziński