Skąd nazwa „baptyści”?

„Baptyści” (z j. greckiego „chrzciciele”) to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt. Uważali, że jako sprzeczny z nauką i praktyką Nowego Testamentu jest bezwartościowy, a nawet szkodliwy, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny – niejako „z urodzenia”. Takiemu podejściu przeciwstawiali konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła. Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania Kościoła Baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity. Bóg w swej łasce porusza różnych ludzi, toteż w ciągu swej prawie 400-letniej historii byli baptyści częścią wielu przebudzeń duchowych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się w skali światowej jednym z głównych wyznań protestanckich.

Idea i rys historyczny

Powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako jeden z nurtów Reformacji. Na świecie skupia ponad 100 milionów osób. Baptystami było i jest wielu innych wybitnych mężów stanu, pisarzy, naukowców i przemysłowców. W Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów działa od około 150 lat.

Pierwsze wspólnoty (zbory) typowo baptystyczne powstały w początkach XVII stulecia w Holandii i Anglii. Baptyści wystąpili wtedy z tak oczywistymi dzisiaj, a tak niezwykłymi wówczas, postulatami, jak:
– rozdział Kościoła od państwa,
– wolność sumienia i wyznania dla wszystkich,
– wzajemna tolerancja religijna.
Prześladowani za swe „wywrotowe” poglądy, emigrowali do Ameryki, gdzie założyli pierwsze państwo oparte na powyższych zasadach – Rhode Island. Położyli w ten sposób podwaliny dla powstania Stanów Zjednoczonych. Swymi ideami wywarli wielki wpływ na uchwalenie konstytucji tego kraju – pierwszego tego typu dokumentu na świecie. Również w dzisiejszych czasach są baptyści czynnie zaangażowani w duchową i moralną odnowę naszego świata.

Znani baptyści

– John Bunyan – XVII-wieczny klasyk literatury angielskiej,
– Charles Spurgeon – uważany za jednego z największych kaznodziejów w historii,
– Billy Graham – najpopularniejszy i najbardziej ceniony ewangelista międzynarodowy XX w. Uważany za osobę, która przemawiała do największej liczby ludzi na świecie,
– Martin Luther King – pastor, działacz na rzecz obrony praw człowieka, laureat pokojowej nagrody Nobla,
– J. D. Rockefeller – XIX-wieczny przemysłowiec i filantrop,
– Hary Truman – były prezydent Stanów Zjednoczonych,
– Jimmy Carter – były prezydent Stanów Zjednoczonych, aktualnie działający na rzecz światowego pokoju,
– Josh McDowell – uznany autorytet na polu apologetyki biblijnej, wykładowca i ewangelista, autor ponad 40-tu książek.

(na podstawie opracowania pastora Adama Gutsche)