Udostępniamy nagrania Wielkanocnych Rekolekcji Zborowych:

11 kwietnia 2022 (poniedziałek), godz. 18:00 – „Na targu niewolników, czyli czym jest odkupienie?”
pastor Marek Budziński

12 kwietnia 2022 (wtorek), godz. 18:00 – „W sali sądowej, czyli czym jest usprawiedliwienie?”
br. Jan Osiecki

13 kwietnia 2022 (środa), godz. 18:00 – „Na dziedzińcu świątynnym, czyli czym jest przebłaganie?”
pastor Samuel Skrzypkowski

15 kwietnia 2022 (piątek), godz. 18:00 – Nabożeństwo wielkopiątkowe
pastor Samuel Skrzypkowski

„Bóg kocha nas nie z powodu tego, że Chrystus umarł za nas. Dlatego właśnie Chrystus umarł za nas, że Bóg nas kocha.” John Stott