Zapraszamy na wspólne nabożeństwo zborów baptystycznych z okręgów: Centralnego, Lubelskiego i Podlaskiego, którego temat będzie „Kościół ciałem Chrystusa”.

Nabożeństwo odbędzie się w czwartek 31 maja (dzień wolny od pracy), o godz. 11:00 w Warszawie-Radość przy ul. Szczytnowskiej 35-39. Przewidziane jest, że całość tego wydarzenie będzie miało miejsce w plenerze – na dziedzińcu przed Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym.

Podczas nabożeństwa wystąpi także chór naszego zboru w połączeniu z chórami ze zborów w Białymstoku i w Chełmie.

Po południu przewidziany jest także wspólny piknik oraz zawody dla rodzin.

Osoby, które chciałyby jechać do Radości autokarem, który będzie wyjeżdżał spod naszej kaplicy przy ul. Waliców proszone są o kontakt z sekretariatem lub poprzez formularz.