W sobotę 19 października 2019 r. w naszym Zborze miało miejsce wydarzenie dla dzieci i młodzieży pod nazwą Light Festival, czyli festiwal światła. Zaproszenie do udziału zostało skierowane do dzieci z naszego
Zboru, a także ze zborów okręgowych.

Mieliśmy wspaniały odzew, kompletne grupy wiekowe i pełną salę. Były dzieci z Waliców, ze zboru na Lęborskiej, duża grupa dzieci i młodzieży z Mińska Mazowieckiego, i innych. Po raz kolejny też gościliśmy sympatyków, czyli dzieci, których rodzice nie są członkami społeczności ewangelicznych,
ale dzieci te chętnie i regularnie uczestniczą w organizowanych przez nasz Zbór wydarzeniach.

Ogromną radością napełnia nas to, że dzieci ze zborów zaprosiły do przyjścia swoich przyjaciół,co traktujemy jako szczególną rekomendację.

Motywem przewodnim był werset „A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jest nie przemogła.” Dzieci w grupach z opiekunami zwiedzały szczególną wystawę – w ciemnościach podążały za przewodnikami, którymi byli ludzie niewidomi, a potem próbowały sprostać różnym
zadaniom bez użycia wzroku.

W części „w światłości” – już w naszym Zborze mieliśmy lekcję Biblijną,

produkcję lampionów, pizzę

i świetne gry zespołowe.

W wydarzenia zaangażowali się członkowie naszego zboru, zboru w Radości i zboru z Mińska Mazowieckiego. Mogliśmy korzystać z różnorodności darów i talentów, było to radosny wysiłek wielu
ludzi pod przewodnictwem Ducha Świętego.

Bardzo duży udział w festiwalu miała grupa młodzieży z naszego zboru i zboru w Mińsku pod opieką lidera młodzieży Janka Osieckiego.