Dr Steven Lawson jest założycielem i prezydentem OnePassion Ministries (Służba Jedna Pasja), służby której celem jest wyposażanie i motywowanie nowego pokolenia ekspozytorów Biblii. Służba Dr Lawsona skupia się na wykładaniu Słowa Bożego werset po wersecie. Jest on autorem ponad trzydziestu książek, włączając: Moment Prawdy, Pokaż mi Swoją Chwałę, Filary Łaski: Długa Kolejka Bogobojnych Ludzi, Tom Drugi, Niezachwiana Determinacja Jonathana Edwardsa, Ekspozytorski Geniusz Jana Kalwina oraz Filary Łaski: Długa Kolejka Bogobojnych Ludzi, Tom Pierwszy.
Dr Lawson jest wykładowcą w Ligonier Ministries, Profesorem Kaznodziejstwa i Dziekanem programu doktoranckiego (Doctor of Ministry) w The Master’s Seminary oraz Naczelnym Edytorem magazynu Expositor (Kaznodzieja). Jest on również członkiem rady Ligonier Ministries i Reformation Bible College. Dr Lawson jest absolwentem Texas Tech University (B.B.A.), Dallas Theological Seminary (Th.M.) oraz Reformed Theological Seminary (D.Min.), służył jako pastor w Arkansas i Alabamie przez 34 lata, a obecnie żyje w Dallas, w Teksasie. Steve i jego żona Anne mają troje synów, córkę i jedną wnuczkę.

Plan Konferencji:
 
Piątek 17 listopada (Пятница 17 ноября)
15.00 – 17.00 Rejestracja (Регистрация)
17.00 – 17.30 Uwielbienie i Wstęp (Прославление и вступительное слово)
17.30 – 18.30 Sesja 1: Nakaz Głoszenia Ekspozycyjnego (Сессия 1: Повеление об экспозиционной проповеди)
18.30 – 18.50 Przerwa kawowa (Перерыв на кофе)
18.50 – 19.50 Sesja 2: Znaczenie Głoszenia Ekspozycyjnego (Сессия 2: Значение экспозиционной проповеди)
 
Sobota 18 listopada (Суббота 18 ноября)
9.00 – 9.10 Uwielbienie (Прославление)
9.10 – 10.10 Sesja 3: Cechy Głoszenia Ekspozycyjnego, Część 1 (Сессия 3: Характеристики экспозиционной проповеди, Часть 1)
10.10 – 10.30 Przerwa kawowa (Перерыв на кофе)
10.30 – 11.30 Sesja 4: Cechy Głoszenia Ekspozycyjnego, Część 2 (Сессия 4: Характеристки экспозиционной проповеди, Часть 2)
11.30 – 11.50 Przerwa kawowa (Перерыв на кофе)
11.50 – 12.50 Sesja 5: Metodologia Głoszenia Ekspozycyjnego, Część 1 (Сессия 5: Методология экспозиционной проповеди, Часть 1)
12.50 – 14.20 Przerwa obiadowa (Обед)
14.20 – 15.20 Sesja 6: Metodologia Głoszenia Ekspozycyjnego, Część 2 Сессия 6: Методология экспозиционной проповеди, Часть 2)
15.20 – 15.40 Przerwa kawowa (Перерыв на кофе)
15.40 – 16.40 Sesja 7: Pytania i Odpowiedzi (Сессия 7: Вопросы и ответы)
16.40 Zakończenie konferencji (Окончание конференции)


Koszt: 120 zł / 30 euro (bez wyżywienia i noclegu, w cenie wliczone są kawa, herbata i przekąski)
Liczba miejsc ograniczona!

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjHk7RiJfJJxrtqSwvP6_EpdHbOIwfCo1uX8O4Uo4UfImI6w/viewform


Organizatorzy: