W dniu 22 maja 2022 odbyło się specjalne nabożeństwo dziękczynne z okazji 30-lecia służby Pastora Marka Budzińskiego w Pierwszym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie.
Cieszymy się z wiernej i wytrwałej służby, zaangażowania, poświęcenia zarówno Pastora, jak i jego Małżonki – Renaty Budzińskiej.
Życzymy wielu Bożych błogosławieństw w dalszej pracy! 
Nabożeństwo uświetnili i okolicznościowymi przemówieniami usłużyli przedstawiciele Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP – prezb. Marek Głodek, Rady Okręgu Centralnego – prezb. Michał Szlachetka, Zboru Ukraińskiego działającego w budynku Pierwszego Zboru – Michał Baloha, Zboru Chińskiego – brat Tian.

Uroczystość poprowadził Pastor Samuel Skrzypkowski, a w trakcie nabożeństwa pieśnią usłużył chór Zborowy pod dyrekcją Danuty Marcyniak.
Poniżej relacja fotograficzna z tego wydarzenia, link do kazania okolicznościowego Marka Głodka oraz  zapisu transmisji całego tego nabożeństwa.