Rozumiemy, że współczesny człowiek w świecie procesów globalizacyjnych i usieciowanie potrzebuje realnej wspólnoty z innymi ludźmi. Nie chcemy, aby ktokolwiek w naszym zborze czuł się zupełnie anonimowy.
Służba witająca ma celu zauważyć każdą osobę przychodzącą na nasze nabożeństwa oraz powitać ją uśmiechem i uściskiem dłoni, a także poznawać nowe osoby, które odwiedzają nasz kościół. Chrześcijaństwo polega przecież na okazywaniu miłości innym ludziom – bezwarunkowo.

Chociaż nie jest to służba zorganizowana i nie wymaga dużego przygotowania, to jest ona dla nas niezwykle ważna. Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub pomysły na rozwinięcie tej służby, skontaktuj się z Samuelem Skrzypkowskim.