Duszpasterstwem w naszym Zborze kierują pastorzy, jednak we wspólnocie o naszym rozmiarze łatwo zaginąć i stać się anonimowym. Rozumiemy, że współczesny człowiek w świecie procesów globalizacyjnych i usieciowanie potrzebuje realnej wspólnoty z innymi ludźmi. Nie chcemy, aby ktokolwiek w naszym zborze czuł się bezimienny.

Dar duszpasterstwa wymaga wiele cierpliwości i umiejętność wysłuchiwania innych, a także dojrzałości duchowej, która pomoże prowadzić i poradzić innej osobie. Jeżeli jesteś doświadczonym w wierze chrześcijaninem oraz byłbyś gotowy pomagać innym w niesieniu ich duchowych ciężarów, to skontaktuj się z jednym z naszych pastorów, którzy po rozmowie – jeżeli spełnisz odpowiedni warunki – zaproponują Ci spotkanie z inną osobą. Możesz umówić się na rozmowę z pastorem za pomocą naszej strony.