Po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie, w zborze wyodrębniono dwie grupy mówiące w języku niemieckim i w języku polskim.

Samodzielny zboru polskojęzyczny powstał pod przewodnictwem pastora Bronisława Spałka; formalne wyodrębnienie nastąpiło 11 marca 1922r.

(chrzest 12 osób w 1927 r., w środku pastor Bronisław Spałek)