24 maja 1875 r. dotychczasowa placówka usamodzielniła się i w efekcie tego, ukonstytuował się pierwszy zbór baptystyczny w Warszawie. Większość członków zboru była pochodzenia niemieckiego.

Na czele polskiej grupy w zborze stanął Józef Antoszewski, który zajmował się kolportażem Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej.