W czerwcu 2016 r. na urząd drugiego pastora zboru powołano, dotychczasowego wikariusza Samuela Skrzypkowskiego, którego zadaniem jest wspierać pierwszego pastora w jego służbie.