W mieszkaniu Józefa Herba, przy ul. Nowolipie 5 zaczęły odbywać się spotkania grupy studiującej Biblię.

Pierwszy chrzest na wyznanie wiary (czterech osób) odbył się w rzece Wiśle 17 czerwca 1871 r.

Grupa baptystów w Warszawie była wtedy placówką misyjną rozwijającego się zboru w Kicinie.