Pastor Oskar Truderung, będący młodym energicznym kaznodzieją, doprowadził do sfinalizowania nabycia domu, w który przygotowano kaplicę na 140 miejsc siedzących.
Kaplica znajdowała się przy ul. Grzybowskiej 54 – o czym donosi pan M. Szan w czasopiśmie „Świat” nr 21 z 1908r.

W niedzielę odbywały się wówczas dwa nabożeństwa zboru – rano w języku niemieckim, a po południu w języku polskim.

Pastor Truderunga zmarł nagle w wieku 34. lat 10 czerwca 1910 r. W 1911 r.na urząd pastora prowadzącego zbór powołano Fryderyka Brauera na urząd pastora prowadzącego zbór, którym był także podczas I Wojny Światowej.

(na zdjęciu wnętrze kaplicy przy ul. Grzybowskiej. W ramce pastor Oskar Truderung)