Dotychczasowy pastor Adam Piaseckiego zmarł nagle w styczniu 1990 r. W jego zastępstwo 15 grudnia 1991 r. na urząd pastora powołany został dotychczasowy lider młodzieży – Marek Budziński.

Lata 90-te były okresem zmiany systemu politycznego w Polsce, a dla zboru wdrażaniem nowej strategii misyjnej zboru przez zakładanie nowych zborów baptystyczny w dzielnicach Warszawy i jej okolicach.