Rozpoczęcie misji baptystycznej w Warszawie przez grupę ze zboru w Kicinie (dziś gm. Ojrzeń, woj. Mazowieckie), gdzie do dziś znajdują się pozostałości baptystycznej kaplicy oraz nasz cmentarz. Grupa misjonarzy w Warszawie była prowadzona przez pioniera baptyzmu na ziemiach polskich Gottfrieda Alfa.

Działalność pierwszych baptystów była nielegalna wobec prawa zaboru rosyjskiego. Baptyści byli wówczas często aresztowani. Także Gottfried Alf został uwięziony w Warszawskiej Cytadeli.

Mimo to, pierwsze sukcesy ewangelizacyjne m.in. nawrócenie fabrykanta szczotek Józefa Herba (lata siedemdziesiąte XIX w.)

(na zdjęciu Gottfried Alf)