W 1980 r. na urząd pastora został powołany Adam Piasecki.

Trudne dla społeczeństwa lata osiemdziesiąte, po okresie stanu wojennego, dla zboru oznaczały pracę ewangelizacyjną i charytatywną w myśl hasła „ewangelizacja przez przyjaźń”.

W rezultacie pracy misyjnej powstały również samodzielne zbory w Kielcach i Żyrardowie, które zostały wyodrębnionych z pracy zboru w Warszawie.