Punktem kulminacyjnym pracy ewangelizacyjnej zboru w okresie lat 70-tych była kampania misyjna popularnego amerykańskiego kaznodziei Billy Grahama, który odwiedził zbór w 1978 r.

Pastor Aleksander Kircun, po 40 latach służby w kościele, odszedł na emeryturę w 1980 r.

(na zdjęciu koncert zespołu zborowego Quo vadis z 1973 r.)