Po wojnie z ponad 100-osobowego zboru przed wojną, pozostało zaledwie 14 osób. Nowe władze komunistyczne zajęły posesję przedwojennego zboru na cele budownictwa wielorodzinnego.

W 1958 r. baptyści w całej Polsce obchodzili 100-lecie baptyzmu na ziemiach polskich. Zborowi warszawskiemu – od końca wojny pod przewodnictwem pastora Aleksandra Kircuna – pod budowę kaplicy, na okres 40 lat, władze przydzieliły działkę przy ul. Waliców 25.

(na zdjęciu uczestnicy pierwszego powojennego soboru polskich zborów baptystycznych na gruzach Warszawy – maj 1945 r.)