W niedzielę, 3 marca 2024 r. o godz. 10.00 będziemy mieć szczególne nabożeństwo. Będzie wspólny śpiew i modlitwa, kazanie ewangelizacyjne, przesłanie o chrzcie oraz sam chrzest.

Zgodnie z naszym wyznaniem wiary chrzest przez zanurzenie jest publicznym zamanifestowaniem świadomego zawierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jest jednocześnie obrazem wewnętrznej przemiany, która dokonała się w życiu wierzącego za sprawą nawrócenia.

Zapraszamy!