Zapraszamy na uroczyste nabożeństwo z chrztem na wyznanie wiary. Zgodnie z naszym wyznaniem, wiary chrzest przez zanurzenie jest publicznym zamanifestowaniem świadomego zawierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jest jednocześnie obrazem wewnętrznej przemiany, która dokonała się w życiu wierzącego za sprawą nawrócenia.

Nabożeństwo z chrztem odbędzie się w naszej kaplicy w niedzielę, 2 grudnia 2018 r., o godz. 10.00. Podczas nabożeństwa wystąpi także chór naszego zboru.

Po nabożeństwie przewidziany jest także poczęstunek w Sali kolumnowej przy naszej kaplicy.