Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Służba w zborze

27 września 2020

Kościół żywych kamieni

6 września 20201 2 3 19 20 21