Religia czy Jezus

25 czerwca 2023
Kazanie Douglasa Blanc wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 25 czerwca 2023 r.

Żadna inna Ewangelia

8 stycznia 2023
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 8 stycznia 2023 r.