Słowo Boże

7 lipca 2024
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 7 lipca 2024 r.