CelGrupyJak pomóc
Prowadząc nauczanie w Szkole Niedzielnej Pierwszego Zboru chcemy:

 1. prowadzić nauczanie biblijne,
 2. ewangelizować wskazując na Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela,
 3. wprowadzać w życie Kościoła,
 4. zachęcać do służby w Zborze – wspólnocie, Kościele Jezusa Chrystusa,
 5. pokazywać, zachęcać i uczyć chrześcijańskiego stylu życia,
 6. promować wartości chrześcijańskich.

Realizowane programy są zgodne z Podstawą programową nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Nauczanie w Szkole Niedzielnej prowadzone jest w pięciu grupach:

 1. przedszkolnej,
 2. wczesnoszkolnej (klasy 1-2 Szkoły Podstawowej),
 3. szkolnej (klasy 3-4 Szkoły Podstawowej),
 4. szkolnej (klasy 5-6 Szkoły Podstawowej),
 5. gimnazjalnej (klasy 1-3 gimnazjum)
Jeżeli masz doświadczenie w pracy z dziećmi i chcesz dołączyć do zespołu nauczycieli skontaktuj się
z br. Michałem Stępniem