Zapraszamy wszystkie dzieci z klas 1-7 pod opieką ich rodziców do udziału w Wakacyjnym Konkursie Biblijnym. Uczestnicy mają za zadanie każdego dnia podczas wakacji czytać wskazany w harmonogramie fragment Biblii związany z Mojżeszem. Natomiast już po wakacjach, 9. września odbędzie się pisemny test z wiedzy odnoszącej się do przeczytanych tekstów.

Nagrodami będą pakiety startowe na kolejny rok szkolny. Powodzenia!

Poniżej znajduje się plakat oraz harmonogram czytania:

WAKACYJNY KONKURS BIBLIJNY EXODUS