Społeczność naszego Zboru to także dzieci. Widzimy wartość chrześcijańskiego wychowania i chcemy podejmować współodpowiedzialność za ich biblijny wzrost. Dlatego prowadzimy Szkołę Niedzielną dla dzieci, która obejmuje także wspólne wycieczki i wakacyjne wyjazdy.

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, a realizowane w ich ramach programy są zgodne z Podstawą programową nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz odbywają się na zasadach Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego.

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.
List do Efezjan 6,1-4

Wierzymy, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł może być aktywnym i wartościowym członkiem naszej społeczności.

Cele Szkoły Niedzielnej

Prowadząc nauczanie zależy nam na:
 • prowadzeniu biblijnego nauczania,
 • ewangelizacji wskazując na Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela,
 • wprowadzaniu dzieci w życie Kościoła,
 • zachęcaniu do służby w Zborze,
 • pokazywaniu, zachęcaniu i uczeniu chrześcijańskiego stylu życia,
 • promowaniu wartości chrześcijańskich.
 • Grupy zajęciowe

  Zajęcia prowadzone są w pięciu grupach:
 • przedszkolnej,
 • wczesnoszkolnej (klasy 1-2 szkoły podstawowej),
 • szkolnej I klasy 3-4 szkoły podstawowej),
 • szkolnej II (klasy 5-6 szkoły podstawowej),
 • szkolnej III (klasy 7-8 szkoły podstawowej).
 • W Kościele Chrześcijan Baptystów w RP praktykowany jest wyłącznie chrzest w wieku świadomym. A zatem dzieci i młodzież nie są formalnymi członkami Zboru, ale należą do grona osób objętych opieką duszpasterską. Zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego, każdy młody człowiek we właściwym dla niego czasie, po osobistym zaufaniu Bogu i publicznym wyznaniu swojej wiary w Jezusa Chrystusa może przyjąć chrzest wodny przez zanurzenie na wyznanie swojej wiary.

  Sharing formative assessment results in the classroom for final exams this spring, sanders assigned opened's formative assessments, which are aligned help writing a paper free to the common core state standards and next generation science standards

  UK best essay writing service