Seniorzy
marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Śr Mar 21 @18:00 - 19:00
Nabożeństwo środowe
N Mar 25 @10:00 - 12:00
Nabożeństwo niedzielne
Śr Mar 28 @18:00 - 19:00
Nabożeństwo środowe
N Kwi 01 @10:00 - 12:00
Nabożeństwo niedzielne

Noworoczny APEL DO WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN

APEL DO WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN SKIEROWANY PRZEZ BR. EUGENIUSZA DĄBROWSKIEGO


Zachęcamy Siostry i Braci, aby w Sylwestra, to jest 31 grudnia, 2015 r., o godzinie 23:45 lokalnego czasu uklękli, jak jeden mąż i wspólnie wznieśli szczerą modlitwę do Pana Boga, w której podziękują za wszystko, czego doznali i doświadczyli w mijającym roku i poprosili
Boga o błogosławieństwo na cały nadchodzący Nowy Rok 2016. Z serca płynąca szczera modlitwa zbiorowa ma szczególną wymowę, moc i siłę w zanoszonych prośbach do naszego ukochanego i umiłowanego Pana Boga.

- Czytaj i módl się we dnie i w nocy –


Psalm 119 w.62 ; Psalm 42 w.9 ; Psalm 63 w.7 ; Psalm 3 i 4.
BOŻA ŁASKA ZAJAŚNIAŁA,
W TĘ CUDOWNĄ BOŻĄ NOC
I NAM ZNOWU PRZYPOMNIAŁA,
JUTRO BĘDZIE NOWY ROK!

Seniorzy

"Sędziwością u ludzi
jest mądrość,
a miarą starości -
życie nieskalane."
Księga Mądrości 4 rozdz. 9 w.


W latach 80-tych ubiegłego wieku w zborze warszawskim z inicjatywy śp. brata A. Kircuna powołane zostało do życia Koło Mężczyzn. Wcześniej działały już takie sekcje jak: Koło Niewiast, Młodzieży, Chór, Szkoła Biblijna i Szkoła Niedzielna.
Po śmierci brata A. Kircuna zebrania Koła Mężczyzn prowadził, przez jakiś czas, brat Eugeniusz Dąbrowski.
Z biegiem lat w zborze stołecznym przybyło wiele sióstr i braci w podeszłym wieku. W związku z tym, przed kilku laty, z inicjatywy pastora zboru Marka Budzińskiego i brata Konstantego Wiazowskiego, postanowiono założyć KOŁO SENIORA w skład, którego weszli kobiety i mężczyźni. Przewodniczącym został brat senior Konstanty.
Spotkania sióstr i braci zgrupowanych w tym kole odbywają się raz w miesiącu i cieszą się dużym zainteresowaniem z uwagi na panującą tam serdeczną i przyjazną atmosferę.

 

Więcej…

Herbatka Seniora - Aktywizacja seniorów w Kościele Baptystów przy ul. Waliców w Warszawie

Wzrost gospodarczy, poprawa warunków zdrowotnych, postęp w medycynie i technologii medycznej sprawiły, że w ostatnim półwieczu ludzkie życie wydłużyło się przeciętnie o dwadzieścia lat. Jednocześnie obserwuje się spadek liczby urodzeń. Oba te zjawiska powodują, że społeczeństwo starzeje się i mamy do czynienia z „siwieniem populacji”. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że w 2030 roku prawie 800 tysięcy Polaków przekroczy 85 lat. Według Eurostatu (Europejski Urząd Statystyczny) już w 2020 roku po sześćdziesiątce będzie co czwarty rodak
Rzeczywiście, gdy wyjdziemy na ulicę i zaczniemy bacznie obserwować ludzi, zobaczymy jak wielu z nich to seniorzy. Wystarczy pójść na bazar, czy do przychodni lekarskiej, aby spotkać tam osoby starsze. Pracując dwadzieścia lat w zawodzie pielęgniarki, też zauważyłam, że coraz większą liczbę pacjentów na oddziale stanowią emeryci. Również w rodzinie ich nie brakuje, średnia długość życia zwiększyła się i grono osób starszych podczas spotkań rodzinnych jest całkiem spore.
W moim Zborze, który istnieje już 55 lat żyją jeszcze osoby, które są w nim od początku. Grono osób starszych w wieku senioralnym jest dość liczne w warszawskim zborze, jak i w innych na terenie Polski. Czy jest jeszcze dla nich miejsce w kościele? Co robi się, aby nadal byli oni aktywni i pożyteczni w pracy kościoła?

Seniorzy w naszej wspólnocie zajmują dość ważne miejsce i mają regularne spotkania. Zostały one zainicjowane przez nieżyjącego już pastora i założyciela warszawskiego zboru Aleksandra Kircuna, początkowo uczestniczyli w nich mężczyźni, spotykając się jako „Koło Mężczyzn”, ale z czasem dołączyły kobiety wnosząc inny, nieco lżejszy klimat spotkań. Z biegiem lat w zborze stołecznym przybyło wiele sióstr i braci w podeszłym wieku. Senior Kircun umarł a po jego śmierci prowadzenie spotkań przejął emerytowany dziennikarz, Brat Eugeniusz Dąbrowski, który nadal prężnie działa w grupie seniorów. Obecnie prowadzącym spotkania jest Prezbiter Kościoła Konstanty Wiazowski.


Zdecydowałam się opisać działalność i aktywność seniorów z mojego zboru, gdyż są to ludzie mi znani w większości osobiście, zbór znajduje się jakieś 300 m od mojego domu. Cieszę się, że takie spotkania mają charakter stały, jest to Klub Seniora zwany „Herbatką Seniora”. Spotkania odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 11, w sali kolumnowej w podziemiach Kościoła, cieszą się one dużym zainteresowaniem z uwagi na panującą tam serdeczną i przyjazną atmosferę oraz swobodny i urozmaicony charakter. Ilość osób uczestniczących regularnie waha się od 20 do 30. Prowadzący zaczyna od powitania zebranych i odczytania osób, które w danym miesiącu obchodziły urodziny. Niektórzy jubilaci z tej okazji przynoszą własnoręcznie upieczone ciasta a nawet torty. Są składane życzenia, śpiewane chrześcijańskie pieśni z okazji urodzin. Miło jest wiedzieć, że są osoby, które pamiętają o rocznicach, czuwa nad tym Prowadzący. Następnie w programie spotkania zawsze jest czytanie i rozważanie Biblii, w formie pogadanki lub wykładu. W ubiegłych latach omawiane było życie i służba proroka Eliasza ze Starego Testament, list do Efezjan. W tym roku, czytane są fragmenty Listu do Tytusa. Po tym rozważaniu następuje modlitwa. Seniorzy zgłaszają specjalne prośby modlitewne a następnie wspólnie się o tą rzecz modlą. Jest to dla nich wielkim wsparciem duchowym, gdyż często są to prośby o zdrowie i inne trudne sytuacje życiowe. Uczestnicy mają poczucie, wsparcia i wierzą, że Bóg wysłucha, co często ma miejsce i na kolejnym spotkaniu mogą dzielić się świadectwami wysłuchanych modlitw. Jest to wielką zachętą, szczególnie dla osób samotnych, które mogą liczyć na wsparcie duchowe, ale też i materialne czy fizyczne ze strony członków wspólnoty.
Na spotkania Klubu Seniora są też zapraszani goście. Na przykład w latach ubiegłych byli to Etiopczyk brat Izajasz, z Polskiej Rady Ekumenicznej, który opowiadał o sytuacji religijnej w Etiopii i o swojej rodzinie. Syn wspomnianego już redaktora Dąbrowskiego wyświetlał przeźrocza i opowiadał o życiu w tym kraju, który kiedyś odwiedził. Inny pastor zboru w Otwocku złożył ciekawe świadectwo o swojej drodze do wiary w Chrystusa. Uczestnicy spotkań mogą się dzielić bieżącymi informacjami zaczerpniętymi z różnych źródeł, bądź z własnych doświadczeń. Wielu uczestników Klubu Seniora na Waliców jest też słuchaczami Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pozostały czas spotkań poświęcony jest na rozmowy przy herbatce czy kawie, coraz częściej pojawia się również zupa, przygotowywana z funduszy na to zebranych (składka to symboliczna złotówka). Gotują Siostry, które to lubią i chcą w ten sposób pomóc. To co zostaje, zebrani zabierają do domów.
Seniorzy cieszą się z tych spotkań, wspominają dawne czasy młodości, wspólne wyjazdy i uczestniczenie np. w działalności chóru zborowego. Spotkania są otwarte, każdy może zaprosić swoich znajomych i tak też się dzieje, są osoby z innych kościołów. Zawsze mogą się przedstawić i powiedzieć coś o sobie, nie pozostają anonimowi. Osoby chętne zachęcane są do pisania historii swojego życia, drogi wiary z Bogiem. W czasie spotkań jest możliwość korzystania z materiałów, które uczestnicy przynoszą ze sobą i pragną przeczytać w stosownym momencie, często jest to jakiś wiersz czy opowiadanie. Podczas spotkań Klubu Seniora uczestnicy mogą swobodnie się wypowiadać na różne tematy, jest czas na wzajemne rozmowy, trwanie w społeczności ze sobą i umacnianie więzi. Przede wszystkim jednak celem spotkań jest pogłębienie wiary chrześcijańskiej, zbliżenie do Boga i jak to sami seniorzy określają: „przygotowywanie na spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem”, gdyż jak mówią „już im bliżej niż dalej do wieczności”. Mówią też, że cieszą się z tych wspólnych spotkań, gdyż w czasie „Herbatki Seniora” modlą się za swój kościół, jego przełożonych, dziękują Bogu za Jego opiekę i posilenie. Z inicjatywy seniorów odbywają się też ich dyżury przy otwartych drzwiach kaplicy, czyli Domu Modlitwy. Jest to dla nich okazja do wyjścia z domu i bycia potrzebnym, gdyż znając historię Kościoła, kaplicy na Waliców mogą ją opowiadać ludziom, którzy chętnie zaglądają do tego miejsca. Kościół na Waliców znajduje się bowiem na terenie warszawskiego getta w dzielnicy Wola, graniczącej ze Śródmieściem i leży na szlaku wycieczek krajowych i zagranicznych. Seniorzy organizują również wspólne wigilie bożonarodzeniowe, spotkania wielkanocne oraz wczasy seniora w ośrodku seminaryjnym w Radości pod Warszawą.
Chciałam dodać, że w roku ubiegłym nasza grupa studencka z I semestru pedagogiki w ramach projektu integracji grupy, zorganizowała spotkanie z uczestnikami „Herbatki Seniora”. Jako, że jesteśmy wszystkie pielęgniarkami, mogłyśmy opowiadać seniorom i dzielić się swoją wiedzą na temat cukrzycy. Odbyła się prezentacja multimedialna na temat diety cukrzycowej, następnie dokonałyśmy pomiaru poziomu cukru gleukometrem u każdego uczestnika spotkania. Zostały również rozdane przygotowane przez nas ulotki na ten temat oraz nastąpiła degustacja pieczywa dla diabetyków. Licznie przybyli uczestnicy mogli zadawać pytania i całość cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Podsumowując, działalność klubu seniora zwanego „Herbatką Seniora” mieszczącego się na ulicy Waliców w Warszawie, uważam za bardzo pożyteczną. Jest ona formą aktywizacji seniorów, którzy współtworzą program spotkań, np. jeden z uczestników regularnie zachęca seniorów do zdrowego stylu życia, do naturalnego zdrowego odżywiania, uprawiania gimnastyki, spacerów z kijami.
Forma aktywizacji w Klubie Seniora jest szeroko akceptowana przez zainteresowanych, ze względu na to, że czują się potrzebni sobie nawzajem, zintegrowani ze sobą. Mają okazję do wyjścia z domu bez nadmiernych nakładów finansowych, co też jest przez emerytów brane pod uwagę, najważniejsze jest jednak wsparcie duchowe, wspólne modlitwy, studiowanie Pisma Świętego. Zachęcam wszystkich Seniorów czytających ten tekst do odwiedzenia Klubu Seniora przy ulicy Waliców. Naprawdę warto!

Anna Kisza - pielęgniarka, studentka gerontologii, członek I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Waliców.


O naszej pracy wśród seniorów

Na prośbę naszego pastora Marka Budzińskiego, pragnę napisać o pracy stołecznego Zboru Baptystów wśród seniorów. Są to dwa rodzaje działalności: nasze comiesięczne Herbatki Seniora i coroczne Wczasy Seniora w Radości.
Herbatka Seniora odbywa się zwykle w środku każdego miesiąca w tutejszym budynku kościelnym obok Kościoła Baptystów w Warszawie przy ul. Waliców 25. Spotkania te odbywają się już od wielu lat. Biorą w nich udział nie tylko ludzie z tutejszego zboru baptystycznego, ale również z innych kościołów. Zawsze zachęcamy członków naszego Kościoła, aby zapraszali na te spotkania swoich sąsiadów, ludzi samotnych, potrzebujących pomocy i społeczności. Dlatego od czasu do czasu przyprowadzają oni tu swoich znajomych, a ostatnio przychodzi kilka osób z Ukrainy, które już są na terenie Warszawy.


Więcej…

Copyright © 2010 www.baptysci.waw.pl. All Rights Reserved.